Tổng hợp phớt bơm các loại

 Phớt bơm còn được gọi là phốt bơm,  phớt mặt chà, phớt cơ khí , Phớt làm kín trục, tiên tiếng anh là mechanical seal .

 Phớt bơm Là một bộ phận quan trọng của máy bơm, có tác dụng làm kín trục và thân bơm khi máy bơm vận hành. Phớt có khả năng làm kín cao gần như tuyệt đối và được ứng dụng vào các loại bơm, máy trộn, thiết bị cần làm kín có trục xoay tròn.

 Phớt bơm hoạt động theo nguyên tắc làm kín trục của dây packing (bôi trơn và làm kín bằng nước) nhưng bởi 2 mặt phẳng tiếp xúc trượt lên nhau, được bôi trơn và giải nhiệt bằng nước, và màng nước ở trên phớt bơm chính là yếu tố làm kín phớt bơm. Khi bơm hoạt động phớt bơm sẽ chuyển động lên xuống trong lòng bơm tạo ra lực để hút nước và đẩy nước.


Xếp theo:
Phốt bơm Flygt model 2151-010, 3126-090 Trục 35mm FS-K-U/L35